Календарь

  • user warning: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes query: cache_set /* Гость : cache_set */ UPDATE cache_views_data SET data = 'a:4:{s:4:\"head\";s:0:\"\";s:3:\"css\";a:0:{}s:2:\"js\";a:0:{}s:6:\"output\";s:8810:\"<div class=\"calendar-calendar\"><div class=\"month-view\">\r\n \r\n<table class=\"mini\">\r\n <thead>\r\n <tr>\r\n <th class=\"days mon\">\r\n M </th>\r\n <th class=\"days tue\">\r\n T </th>\r\n <th class=\"days wed\">\r\n W </th>\r\n <th class=\"days thu\">\r\n T </th>\r\n <th class=\"days fri\">\r\n F </th>\r\n <th class=\"days sat\">\r\n S </th>\r\n <th class=\"days sun\">\r\n S </th>\r\n </tr>\r\n </thead>\r\n <tbody>\r\n <tr>\r\n <td class=\"mon mini past has-events calendar-2018-01-01\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-01?page=10\">1</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"tue mini past has-events calendar-2018-01-02\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-02?page=10\">2</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"wed mini past has-events calendar-2018-01-03\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-03?page=10\">3</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"thu mini past has-events calendar-2018-01-04\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-04?page=10\">4</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"fri mini past has-events calendar-2018-01-05\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-05?page=10\">5</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sat mini past has-events calendar-2018-01-06\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-06?page=10\">6</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sun mini past has-events calendar-2018-01-07\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-07?page=10\">7</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td class=\"mon mini past has-events calendar-2018-01-08\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-08?page=10\">8</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"tue mini past has-events calendar-2018-01-09\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-09?page=10\">9</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"wed mini past has-events calendar-2018-01-10\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-10?page=10\">10</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"thu mini past has-events calendar-2018-01-11\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-11?page=10\">11</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"fri mini past has-events calendar-2018-01-12\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-12?page=10\">12</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sat mini past has-events calendar-2018-01-13\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-13?page=10\">13</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sun mini past has-events calendar-2018-01-14\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-14?page=10\">14</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td class=\"mon mini past has-events calendar-2018-01-15\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-15?page=10\">15</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"tue mini past has-events calendar-2018-01-16\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-16?page=10\">16</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"wed mini past has-events calendar-2018-01-17\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-17?page=10\">17</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"thu mini past has-events calendar-2018-01-18\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-18?page=10\">18</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"fri mini past has-events calendar-2018-01-19\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-19?page=10\">19</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sat mini past has-events calendar-2018-01-20\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-20?page=10\">20</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sun mini past has-events calendar-2018-01-21\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-21?page=10\">21</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td class=\"mon mini past has-events calendar-2018-01-22\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-22?page=10\">22</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"tue mini today has-events calendar-2018-01-23\">\r\n <div class=\"month mini-day-on\"> <a href=\"http://alternathistory.com/calendar/2018-01-23?page=10\">23</a> </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"wed mini future has-no-events calendar-2018-01-24\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 24 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"thu mini future has-no-events calendar-2018-01-25\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 25 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"fri mini future has-no-events calendar-2018-01-26\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 26 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sat mini future has-no-events calendar-2018-01-27\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 27 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sun mini future has-no-events calendar-2018-01-28\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 28 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td class=\"mon mini future has-no-events calendar-2018-01-29\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 29 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"tue mini future has-no-events calendar-2018-01-30\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 30 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"wed mini future has-no-events calendar-2018-01-31\">\r\n <div class=\"month mini-day-off\"> 31 </div><div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"thu mini empty calendar-2018-02-01\">\r\n <div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"fri mini empty calendar-2018-02-02\">\r\n <div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sat mini empty calendar-2018-02-03\">\r\n <div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n <td class=\"sun mini empty calendar-2018-02-04\">\r\n <div class=\"calendar-empty\">&nbsp;</div>\n </td>\r\n </tr>\r\n </tbody>\r\n</table>\r\n</div></div>\";}', created = 1516659940, expire = 0, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'calendar:calendar_period_5:output:64174804311d5c79b0dfc43f53863cf6' in /var/www/alternathistory/data/www/alternathistory.com.ua/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes query: cache_set /* Гость : cache_set */ UPDATE cache_views_data SET data = 'a:4:{s:4:\"head\";s:0:\"\";s:3:\"css\";a:0:{}s:2:\"js\";a:0:{}s:6:\"output\";s:8342:\"<div class=\"views_view\">\r\n \r\n \r\n \r\n <div class=\"view-content\">\r\n <div class=\"item-list\">\r\n <ul>\r\n <li class=\"v\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35333.jpg\" alt=\"iDOLLM4STER&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"23\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/my-nash-my-novyi-flot-postroim-chast-xxiii-bolshie-pakostniki-na-melkom-meste#comment-376540\">Андрей Толстой КРЭБЭР(Крейсер</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\">iDOLLM4STER</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>59 min 2 sec</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"i\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35333.jpg\" alt=\"iDOLLM4STER&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"23\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/variant-predystorii-zeeleva#comment-376539\">Ярослав 2 пишет:\n \n\nДля</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\">iDOLLM4STER</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>1 hour 36 min</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"e\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/andrei-tolstoi\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-569.jpg\" alt=\"Андрей Толстой&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"24\" height=\"30\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/my-nash-my-novyi-flot-postroim-chast-xxiii-bolshie-pakostniki-na-melkom-meste#comment-376538\">Уважаемый коллега</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/andrei-tolstoi\" title=\"View user profile.\">Андрей Толстой</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>1 hour 40 min</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"w\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35333.jpg\" alt=\"iDOLLM4STER&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"23\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/variant-predystorii-zeeleva#comment-376537\">Не просто &quot;Хоум-Флит&quot; а можно</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\">iDOLLM4STER</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>1 hour 44 мин.</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"s\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/apokalipsx\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35179.jpg\" alt=\"apokalipsx&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"26\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/nastoyashchee-i-proshloe-v-kakom-godu-my-zhivem-ili-komu-udalos-ukrast-tselykh-6029-let#comment-376536\">++++++++++\nУже много раз</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/apokalipsx\" title=\"View user profile.\">apokalipsx</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>1 hour 46 min</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"_\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35333.jpg\" alt=\"iDOLLM4STER&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"23\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/my-nash-my-novyi-flot-postroim-chast-xxiii-bolshie-pakostniki-na-melkom-meste#comment-376527\">Раз пошла такая свадьба то...</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\">iDOLLM4STER</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>1 hour 53 мин.</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"v\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35333.jpg\" alt=\"iDOLLM4STER&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"23\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/svoi-sredi-chuzhikh-o-starykh-plavuchikh-chemodanakh#comment-376535\">Когда Гамбург и Бременсхаффен</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\">iDOLLM4STER</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>2 hours 8 min</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n <li class=\"i\"> \r\n <div class=\"views-field-picture\">\r\n <div class=\"field-content\"><div class=\"picture\">\n <a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\"><img src=\"http://alternathistory.com/files/imagecache/user_image_default/avatars/picture-35333.jpg\" alt=\"iDOLLM4STER&#039;s picture\" title=\"View user profile.\" class=\"imagecache imagecache-user_image_default\" width=\"30\" height=\"23\" /></a></div></div>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-subject\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/svoi-sredi-chuzhikh-o-starykh-plavuchikh-chemodanakh#comment-376534\">Квадро-трубники уже с 1940</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-name\">\r\n <span class=\"field-content\"><a href=\"/user/idollm4ster\" title=\"View user profile.\">iDOLLM4STER</a></span>\r\n </div>\r\n \r\n <div class=\"views-field-timestamp\">\r\n <span class=\"field-content\"><em>2 hours 12 min</em> ago</span>\r\n </div>\r\n</li>\r\n </ul>\r\n</div> </div>\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n<div class=\"more-link\">\r\n <a href=\"/comments/recent\">\r\n Все комментарии... </a>\r\n</div>\r\n \r\n \r\n \r\n</div> \";}', created = 1516659940, expire = 0, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'comments:block:output:311ded6a134d825febc7424598979a63' in /var/www/alternathistory/data/www/alternathistory.com.ua/includes/cache.inc on line 112.